1-1,5 cm uzunluğunda parlak siyah renklidir. Erkeklerde iki kahve renkli kanat vardır. Dişiler oval, erkekler ise daha ince yapıdadır. Genelde lağım sistemi, bodrum, depo, bina boşlukları ve daha az olarak da ev içlerinde yuvalanırlar. Havalar ısınınca komşu binalara kadar her yeri istila ederler. Kış aylarında ana yuvalarına çekilirler. Ömürleri 6 aydır; her türlü gıda ve organik maddeyi yerler.

"Dizanteri, gıda zehirlenmeleri, verem, Gastroenteritis, Antrax, Pnomoni, Hepatit, mantar hastalıkları, astım, alerjik reaksiyon gibi çeşitli hastalık mikroplarını taşır ve bulaştırırlar."

İçeride ve dışarıda, üreme ve barınma yerlerini dikkatle araştırıp, bulup yok etmek için profesyonel servise ihtiyaç duyulur. Zira yuvalarına ulaşmakta güçlük çekilir. Mücadelesi dikkat ister; kalıcı insektisitler uygulanır. Bazen çatılarda kuş yuvaları varsa, bu yuvaların civarlarında üreyebilirler. Araştırılması gerekir.